Balanslyftare

Sapelem

För att hantera laster upp till 300kg med högsta ergonomi, precision och säkerhet är elektriska balanslyftare den optimala lösningen. Med produkter ifrån vår partner Sapelem kan vi leverera lyftlösningar även med denna teknologi. En teknologi som är något helt annat än elektriska telfrar, pneumatiska telfrar eller vakuumlyftar.
Med Sapelem elektiska balanslyftare är operatören alltid nära lasten och kan på ett outstandigt sätt och med minsta insats manövrera alla tänkbara laster. Samtidigt som operatören är nära lasten, utrustningen är reaktiv och snabb så är den även säker. Detta genom flertalet säkerhetsfunktioner som utarbetats under många år utveckling.

Balanslyftaren kan appliceras på flertalet sätt för att passa alla slags arbetsområden, såsom på Sapelem dubbelledade arm eller i skensystem. Tillsammans med kunden tar vi fram den bästa lösningen för varje applikation och med anpassade lyftverktyg som bygger på mekanik, pneumatik och/eller magnet. Givetvis utför vi även montage och driftsättning på plats hos våra kunder.

galleri/1580730422_sapelem1