Ergonomiska och flexibla förarstolar

Operatörer av traverser, kranar och andra maskiner måste ofta sitta långa arbetspass i extrema arbetsställningar för att övervaka och styra de funktioner som skall utföras. Undersökningar har visat att detta kan leda till värk i nacke, axlar, armar samt bröst och ländrygg. Besvären leder ofta till bestående arbetsskador.

Det är naturligtvis angeläget att förebygga sådana besvär och skador genom ergonomiskt riktig utformning av arbetsplatsen för dessa arbetskategorier. KLAB:s förarsstolar gör det möjligt att förebygga uppkomsten av statiska belastningsskador eller att lindra redan uppkomna problem med hjälp av unika inställningsmöjligheter.

Med hjälp av minnesfunktioner i stolarna kan olika operatörer snabbt hitta sina olika favoritinställningar vid arbetspassets början eller för att variera ställning under pågående arbetspass.

Ergositter 700
Ergositter 800
Ergositter 900
Ergositter 1300
galleri/es1300-4pkt-980x691
galleri/es-hand-980x655
galleri/es-rfid-980x667
galleri/es-armstf-980x627