Facelift

KLAB tillverkar inte bara helt nya förarhytter och operatörsplatser. Vi tar även hand om förarhytterna efter nyinstallation genom att utföra återkommande service, reparationer och leverera reservdelar.

Utöver detta erbjuder vi även renoveringar eller s.k facelift. Efter många års hårt liv i stålverks-, hamn- eller värmeverksmiljö blir hytterna slitna och kringutrustningar har ofta eftermonterats, rensats bort och ersatts genom åren. Även vid större elombyggnader av kranen som hytten finns monterad på, ersätts ofta apparater och utrustning med nya moderna lösningar och kanske byts även förarstolen pga ålder. Det kan i ett sådant läge vara ett lämpligt tillfälle att också utföra en facelift av hytten. Vid en facelift rensas gammal utrustning bort och ny monteras, inredning byts ut och hytten målas om invändigt etc.

galleri/img-6563-735x980
galleri/img-6572-735x980
galleri/img-6545-980x735