Kollisionsskydd

Vi levererar och installerar aktiva kollisionsskydd ifrån tyska SYMEO sedan 2011 på den nordiska marknaden.

Kollisionsskydden går att applicera på alla fabrikat av kranar och traverser. Eftersom det är ett aktivt kollisionsskydd som mäter och utvärderar mätresultatet kontinuerligt så uppnås största tänkbara säkerhet. Med systemet följer även en mjukvara/wizard för pc som enkelt möjliggör konfigurering av ert kollisionsskydd med avseende på nedsaktnings- och stoppsträckor och kranarnas åkhastighet etc.

Givetvis löser KLAB även kollisionskydd med kranar som befinner sig på olika nivåer.

galleri/lpr-1dxi-980x624
galleri/lpr-1dxi-unit