Konditionsanalyser

För att ge kunden aktuell status om sin kranpark och därmed värdefullt underlag för kommande underhålls- och investeringsbudget erbjuder KLAB konditionsanalyser.

Genom en väl utförd konditionsanalys fås en teknisk genomgång av kranens aktuella status i förhållande till sin tekniska livslängd. I en konditionsanalys inspekteras kranens olika delar och utvärderas utifrån aktuell status mot säkerhet, ev. kvarvarande livslängd och tillgänglighet.

Resultatet av en konditionsanalys syftar till att öka kundens kännedom om sin kranpark och därigenom kunna agera rätt och i rätt tid med avseende på säkerhet, tillgänglighet och kostnadseffektivitet.

Konditionsanalysen omnämns bla. i Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap” (AFS 2006:6) paragraf 34.