Kranbanor, kranbanemätningar & beräkningar

Den uppbärande konstruktionen och i synnerhet kranbanans kondition spelar en avgörande roll för hur en traverskran förflyttar sig och hur väl den presterar.

Kranbanans geometriska förhållande till traversens påverkar därför i hög grad slitage, säkerhet och livslängd på traversens ingående komponenter såsom hjul och maskinerier. En felaktig geometri hos kranbanan kan orsaka exceptionella och oönskade laster på traversen. KLAB erbjuder därför kranbanemätningar där våra välutbildade krantekniker kontrollerar kranbanans status och mäter in dess geometri, för att sedan presentera resultatet för kunden.

Vid leverans av nya traverser är det vanligt förekommande att även ny kranbana ingår. KLAB har därför de verktyg och resurser som krävs för hållfasthetsberäkning, design och tillverkning av kranbanor.   

Kontakta oss för mer info.