Kranservice

För att upprätthålla en hög tillgänglighet med minimerade oförutsedda driftsavbrott är ett väl fungerande förebyggande underhåll och service viktigt. Detta gäller i synnerhet lyftinrättningar som kan utgöra en säkerhetsrisk och som ofta är en viktig del i produktionskedjan.

KLAB har sedan 1978 försett industrin med lyftutrustningar av olika slag och även service. Vi har därför den kunskap och erfarenhet som krävs för ett väl utfört underhållsarbete. Vi har även de resurser som krävs för att reparera och avhjälpa ev. fel och brister som upptäcks vid service. Då vi inte är låsta till särskilda tillverkare har vi även skaffat oss god kunskap om de flesta förekommande fabrikat på marknaden.

Med våra välutbildade, serviceinriktade och flexibla krantekniker är vi beredda att ta oss an även Er kranpark oavsett storlek, fabrikat och ålder.