Lyftverktyg

Lösa lyftredskap & lyftverktyg

Vi levererar lyftredskap för ökad säkerhet och optimal hantering. Våra kunders lyftbehov är varierande och krävande både från ett produktionsperspektiv men framför allt ur säkerhetsperspektiv. KLAB har genom åren levererat många olika typer av lyftverktyg som har bidragit till att våra kunder har kunnat förbättra sin säkerhet och uppnå optimal hantering. För att kunna hitta rätt lösning ställs höga krav på kompetens och stor förståelse för kundens produktion.

KLAB har lång erfarenhet av att analysera, konstruera och specialanpassa olika former av lyftutrustning efter våra kunders behov. Där andra stannar är det vi som fortsätter och löser även de svåraste utmaningarna i samarbete med våra kunder och efter deras önskemål.

KLAB är leverantörsoberoende och har kompetens att anpassa vår egen utrustning till alla fabrikat som finns på marknaden. Vi kan även hjälpa dig att ta fram ett moderniseringsförslag för att optimera din nuvarande utrustning samt ge service av utrustningen på plats eller i vår egen verkstad.