Mekaniska beräkningar

KLAB kan hjälpa sina kunder med såväl renodlade konsulttjänster eller motsvarande tjänster kopplade till olika utrustningar i samband med order på desamma.

Konsulttjänster som vi hjälper till med kan till exempel vara olika former av mekaniska beräkningar för kranbanor, generella hållfasthetsberäkningar i enlighet med Eurokod Standard, normer etc. KLAB har högsta kompetens och kan med vår egen expertis hjälpa till inom det mesta som rör lyft och kringliggande ämnesområden.

galleri/klab-calculations-1
galleri/klab-calculations-2
galleri/klab-calculations-3
galleri/klab-calculations-4