Moderniseringar

Vi erbjuder moderniseringar där livslängden på befintlig lyftutrustning har passerats, där reservdelar inte längre går att anskaffa eller där man på annat sätt vill anpassa sin lyftutrustning till nya förutsättningar.

Vi utför allt ifrån enklare moderniseringar såsom telferbyten och åkmaskineribyten till kompletta kranombyggnader där hela kranens elutrustning och lyftverk byts ut.

KLAB erbjuder nya och gamla kunder optimerade lösningar för byte av frekvensomriktare för samtliga fabrikat av kranar och traverser. Genom att använda standardomriktare och lägga övriga funktioner utanför omriktarna, kan vi oftast erbjuda lösningar som innefattar bättre funktion än ursprunget – med lägre reservdelskostnader tack vare standardkomponenter. Vi byter även ett mot ett vilket innebär att installationen oftast inte kräver någon ombyggnad av eller nya elskåp.

KLAB’s moderniseringslösningar ger;

  • Ökad säkerhet
  • Ökad tillgänglighet
  • Nya moderna & smarta kranfunktioner såsom marknadens bästa antisvaj
  • Ökad produktion
  • Minskade stillestånd
  • Långsiktigt hållbara lösningar
  • Långsiktigt ekonomiska lösningar
  • Optimerad reservdelshållning
  • Ökad lönsamhet för våra kunder
galleri/kranmod1
galleri/kranmod2
galleri/kranmod3
galleri/kranmod4