Positionering RHI AG

Säker positionering– I kyla, damm och hetta!

KLAB arbetar sedan länge med att hjälpa sina kun-der med avancerade positioneringssystem kopplade till olika former av maskiner. Vår erfarenhet och kunskap av tuffa miljöer gör oss till en unik leveran-tör för positionering även där värme, damm och rök förhärskar.Våra positioneringssystem ger förare av traverser, truckar och andra system, exakt information om olika produkters och materials placering och läge. Samtidigt höjs säkerheten bland annat genom att far-liga och kostsamma kollisioner helt kan undvikas.

Unika positioneringssystem

Vi framställer exakt den mjukvara som varje unik applikation kräver. Genom vårt långvariga och intima samarbete med det marknadsledande tyska företaget Symeo, verksamt inom positioneringssys-tem för avståndsmätning, anti-kollision och positionering, har vi även tillgång till marknadens bästa hårdvara.

Marknadsledande

KLAB är nordisk återförsäljare för Symeo som utveck-lar och tillverkar de mest moderna komponenterna inom sensorteknik för positionering och avstånds-mätning för industriella tillämpningar. Tillsammans med vår adaptering skapar vi unika och kompletta system för olika typer av behov och miljöer, alltid i samarbete med våra kunder och efter deras önskemål.

Integrerar I alla fabrikat

Vi är leverantörsoberoende och har kompetens att an-passa utrustningen till alla fabrikat på marknaden. Vi kan även hjälpa dig att ta fram ett moderniseringsför-slag för att optimera din utrustning samt ge service av utrustningen på plats eller i vår egen verkstad. KLAB har genom åren levererat många positioneringssystem som bidragit till förbättrad säkerhet och optimerad hantering.

RHI AG

En av KLAB:s flertal stora kunder är RHI AG i Pors-grunn, Norge. Vi har till RHI bland annat konstru-erat och levererat ett komplett positioneringssystem för deras traverser från Konecranes. Dessutom har KLAB levererat det unika lyftverktyget för hantering av smält magnesiumoxid i den extremt tuffa miljön med temperaturer kring 2800 grader, damm och rök.

Rapporterar direkt

Positioneringssystemet övervakar hanteringen ge-nom sin koppling till lyftverktyget samtidigt som det också rapporterar direkt till produktionens överord-nade system. Härifrån får även förare travers- och truckförare information. Här använder vi Symecos beprövade hårdvara och KLAB:s unika mjukvara för optimal funktion.Vårt system har kappslingsklass, komponenter och teknik för att klara driftmiljöer med temperaturer från -40 till +75 grader Celsius med bibehållen hög tillförlitlighet, säkerhet och noggrannhet!

Smidigt samarbete

– KLAB konstruerar de bästa lösningarna och för-bättrar dessutom hela tiden. De har lyssnat på våra behov och kommit med en lösning som är mycket smidig och säker, berättar RHI:s anläggningschef i Norge, Ferdinand Ochbauer. Samarbetet har fung-erat mycket effektivt fram till färdig lösning!Det österrikiska världsomspännande företaget RHI har byggt en av de största fusionsanläggningarna för utvinning av magnesium för mer än 75 miljoner euro i Norge. Här utvinns magnesium från havsvat-ten med en kapacitet på cirka 85.000 ton per år och anläggningen är en av de största i världen.

KLICKA HÄR för att ladda ned som PDF.