Zonförreglingar

KLAB är nordisk återförsäljare för Symeo som utvecklar och tillverkar de mest moderna komponenterna inom sensorteknik för positionering och avståndsmätning för industriella tillämpningar. Tillsammans med vår adaptering skapar vi unika och kompletta system för olika typer av behov och miljöer.

Våra lösningar är baserade på ett nytt lätthanterligt system som avsevärt ökar säkerheten genom flexibel konfigurering.

Det aktuella arbetsområdet definieras enkelt, därefter väljs om detta område är traversens arbetsområde eller om detta område ska undvikas. Områdesdefinitionen görs enkelt genom en ”teach in” funktion där traversen manövreras till det ena hörnet och sedan till motstående diagonalhörn av området. Lika enkelt väljs om området ska vara aktivt eller inte, även temporärt eller för senare bruk.

Vårt system för zonförreglering är enkelt att hantera för operatörerna som därmed använder systemet fullt ut. KLAB:s system arbetar via radiofrekvensstyrning vilket är en stor fördel då andra typer av system påverkas negativt i tuffa och smutsiga miljöer.

galleri/klab-zonal-interlocking
galleri/symeo-logo